SITE JNL - USA

JNL
ENGLISH - AMERICAN

Jucelino Luz will make a new European tour in spring 2023 and the Cepheus Institute is pleased to welcome back this unique and extraordinary person.Prof. JUCELINO DA LUZ will make a new European tour in spring 2023 and the Cepheus Institute is pleased to welcome back this unique extraordinary person.

Jucelino da Luz is considered to be the world's greatest medium with a unique ability to
accurately predict future events both globally and for individuals.
His warnings can and have prevented many disasters and personal tragedies.
He has served humanity since a young age through his ability to see into the future
with unimaginable precision and this has become his life's work.

We are given deeper insights into the major changes that are taking place on the
earth now and how we can respond on a spiritual, mental and physical level.

Jucelino da Luz focuses on four themes for spiritual protection and
preparation for future environmental challenges that we know are coming.
We will learn how to protect ourselves from negative energies and the
application of positive energies.
Above all, how to always maintain your vibrational field in the positive.
Techniques, rituals, vibrational and spiritual procedures will be taught.
One of the most important parts that will be taught is how to deal with our
internal control of thoughts and emotions.
Since each person is a very powerful "vibrational antenna", it is necessary
that we know how to maintain the correct tuning of this "antenna"
so that we can always be in a positive energy and thus keep away all negative energy.

Jucelino da luz highlights the major changes that we are facing
in all areas and for all people on earth and how we can create the
conditions for the continued life and existence of all species on our planet.
A unique opportunity to access exceptional and transformative information from a higher awareness.
higher consciousness.

Individual sessions for private questions and guidance can be booked at times
outside the conference

Dates: Sundsvall April 22-23. Stockholm April 29-30
Saturday-Sunday: 10.00-17.00.

Cost conference: 2.100
Cost Individual session: 900

Info and Registration: 08-23 82 28, 070-6512065 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Go to www.cepheus.se under the conferences tab for further information about the
information about Jucelino da Luz

Address Stockholm: Hälsans Hus Fjällgatan 23
Address Sundsvall will be announced later

A warm welcome!

Cepheus Institute
Birgit Nilson
Kindstugatan 16, 111 31 STOCKHOLM
08-23 82 28
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.cepheus.se

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Jucelino Luz   kommer under våren 2023 att göra en ny Europa turne och Cepheus Institutet har glädjen att åter välkomna denna unika extraordinära person.

 

Prof. JUCELINO DA LUZ kommer under våren 2023 att göra en ny Europa turne och Cepheus Institutet har glädjen att åter välkomna denna unika extraordinära person.

Jucelino da Luz anses som världens största medium med en unik förmåga att
exakt förutspå framtida händelser såväl globalt som för enskilda individer.
Hans varningar kan och har förhindrat många katastrofer och personliga tragedier.
Han har tjänat mänskligheten sen unga år genom sin förmåga att se in i framtiden
med en ofattbar precision och detta har kommit att bli hans livsuppgift.

Vi delges insikter på ett djupare plan om vilka stora förändringar som sker på
jorden nu och hur vi kan förhålla oss på ett andligt, mentalt och fysiskt plan.

Jucelino da Luz fokuserar på fyra teman för andligt skydd och
förberedelse för framtida miljöutmaningar som vi med säkerhet vet kommer.
Vi får veta hur vi skyddar oss mot negativa energier och
tillämpning av positiva energier.
Framför allt hur man alltid bibehåller sitt vibrationsfält i det positiva.
Tekniker, ritualer, vibrations och andliga procedurer kommer att förmedlas.
En av de viktigaste delar som kommer att förmedlas är hur vi hanterar vår
interna kontrollen av tankar och känslor.
Eftersom varje person är en mycket kraftfull ”vibrationsantenn” är det nödvändigt
att vi vet hur man gör för att bibehålla den korrekta inställningen av denna ”antenn”
så att vi alltid kan vara i en positiv energi och därmed hålla borta all negativ energi.

Jucelino da luz belyser de stora förändringar som vi står inför
på alla områden och för alla människor på jorden och hur vi kan skapa
förutsättningar för fortsatt liv och existens för alla arter på vår planet.
Unik möjlighet att ta del av exceptionell och omvälvande information från en
högre medvetenhet.

Individuella sessioner för privata frågor och vägledning kan bokas på tid
utanför konferensen

Datum: Sundsvall 22-23 april. Stockholm 29-30 april
lörd-sönd: 10.00-17.00

Kostnad konferens: 2.100
Kostnad Individuell session: 900

Info och Anmälan: 08-23 82 28, 070-6512065 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gå in på www.cepheus.se under fliken konferenser för ytterligare
information om Jucelino da Luz

Adress Stockholm: Hälsans Hus Fjällgatan 23
Adress Sundsvall meddelas senare

Varmt Välkomna!

Cepheus Institutet
Birgit Nilson
Kindstugatan 16, 111 31 STOCKHOLM
08-23 82 28
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Hemsida: www.cepheus.se


Books

JNL BOOKS

Books available for sale - works by Jucelino Luz

All News